Schadeherstel

In het onfortuinlijke geval dat er schade ontstaat aan uw mobiele kampeerverblijf dient u dit onverwijld aan uw verzekeringsmaatschappij te melden.

De verzekeringsmaatschappij zal een eerste raming vragen van de herstelkosten i.v.m. een mogelijk controlebezoek door een verzekeringsexpert.

De door u aangewezen reparateur dient een schade-expertiserapport op te maken, waarna deze besproken wordt met de (bezoekende) schade-expert.

Vervolgens dient de schade-expert zijn rapport in bij de verzekeringsmaatschappij.

Aan het opmaken van een schade-expertiserapport door de reparateur zijn kosten verbonden, welke kosten komen te vervallen indien u de schade door deze reparateur laat herstellen.


Reacties zijn gesloten.